จังหวัดเลย - แขวงไซยะบูลี ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

Post on 13 July 2018
by phitachon
Hits: 317

วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2561) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ประชารัฐจังหวัดเลย สื่อมวลชน เดินทางร่วมงาน หลวงพระบาง งามแท้โอ้ และหารือขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม จังหวัดเลย - แขวงไซยะบูลี - แขวงหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561

โดยในวันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมแขวงไซยะบูลี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยท่านนางบุญพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ เพื่อทบทวนข้อตกลงร่วมกันในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และนำเสนอแผนความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลย - ไซยะบูลี ในโอกาสต่อไป และมีหัวข้อการประชุมดังนี้

1. ด้านการค้า การลงทุน ได้แก่ การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ร่วมกันระหว่าง จังหวัดเลย และแขวงไซยะบูลี ในโอกาสเทศกาลสำคัญ และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

2.ด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ได้แก่ การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำร่วมกัน, การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยใช้คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนกิจกรรมประเพณีร่วมกัน

3.ด้านการศึกษา และกีฬา ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แก่นักศึกษาจาก แขวงไซยะบูลี, การจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกัน และการร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลย กับ แขวงไซยะบูลี

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ ได้เชิญชวนคณะจาก สปป.ลาว เยือนจังหวัดเลย เพื่อติดตามภารกิจสำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ติดตามนักศึกษาที่ได้รับทุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2.ติดตามแรงงานลาว ในสถานประกอบการจังหวัดเลย

3.เยี่ยมผู้ป่วย สปป.ลาว ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเลย

 

4.เยี่ยมผู้ต้องขังชาวลาว ที่ถูกดำเนินคดีในเรือนจำจังหวัดเลย