จังหวัดเลยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก

Post on 17 August 2018
by phitachon
Hits: 335

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14 .00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลางกลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย และนางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านบุนสอน เพ็ดลาวัน รองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทนแขวงไซยะบูลี ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท มอบให้ทางด้าน นางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ โดยท่านบุนสอน เพ็ดลาวัน รองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ และคณะผู้แทนแขวงไซยะบูลี ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท สืบเนื่องจาก เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกในเขตพื้นที่แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งชีวิต ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน เกิดความเสียหายในหลายด้าน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนราชการ ชำรุดเสียหาย จากเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ผ่านมา 
จากนั้น นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานร่วมฝ่ายจังหวัดเลย กล่าวเปิดการประชุมหารรือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไทย ลาว จังหวัดเลย แขวงไซยะบูลี แขวงเวียงจันทน์ ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรมจังหวัดเลย แขวงไวยะบูลี โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบให้มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี เมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ อำเภอเชียงคาน เพื่อพิจารณาเส้นทางการท่องเที่ยวให้เห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย