จังหวัดเลยรับนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมคาราวาน Super Car

Post on 26 September 2018
by phitachon
Hits: 415

วันที่ 21 ก.ย. 61 ที่ท่าอากาศยานเลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย เดินทางมาต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมากับสายการบินแอร์เอเชีย จากกรุงเทพฯมาลงที่จังหวัดเลย มีผู้แทนจากหอการค้าเลย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย พนักงานท่าอากาศยานเลยให้การต้อนรับ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชกาจังหวัดเลยกล่าวต้อนรับว่า จังหวัดเลยมีความสวยงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ของชุมชนที่น่าค้นหา จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่ง การพักผ่อน เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความหนาวเย็น เมืองแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดเลย เมื่อปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน 2.26 ล้าน มีรายได้เข้ามาพื้นที่กว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก จังหวัดเลยได้มีการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมในช่วง Low Season เพื่อกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยวให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

จังหวัดเลยขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมคาราวาน Super Car ในครั้งนี้ และขอให้กลับมาเยือนจังหวัดเลยอีกครั้ง เพื่อสัมผัสเมืองเลย ที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายรอการมาให้ท่านมาเยี่ยมเยือน อาทิ

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตามธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านไม้เรือนเก่าเมืองเชียงคาน สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองไทย)อำเภอหนองหิน พระธาตุศรีสองรัก พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย เป็นต้น พร้อมที่พักกว่า 6,000 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่

โดยโปรแกรมคาราวาน ออกจากสนามบินเลย เดินทางไปยังบ้านนาอ้อ อ.เมืองเลย ระยะทาง 10 ก.ม. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ สถานที่แสดงแบบบ้านเก่ากว่า 200 ปี ชมขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา ได้แก่ นิทรรศการบุญข้าวจี่ ประเพณีประทายข้าวเปลือก ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ หีบพระธรรม หนังสือผูกใบลาน เครื่องอัฐบริขาร พระพุทธรูปเก่า ด้านภาษาและวรรณกรรม จัดแสดงตู้พระธรรม วรรณกรรมใบลาน และสมุดไทย ด้านศิลปกรรมและโบราณคดี ประกอบด้วย เครื่องจักรสาน รางรดน้ำรูปนาคตรงกลางรางแกะสลักเป็นนกหัสดีลิงค์ เรือนไทเลย ด้านกีฬาและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จัดแสดงการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน ในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ เครื่องดนตรีหมอลำไทเลย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และ ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องมือทอผ้า ผ้าทอพื้นบ้าน(ซิ่นหมี่) เงินโบราณ บุ่มใส่ผ้า เตารีด ตาชั่ง ตะเกียง เครื่องปั้นดินเผา ถาดใส่อาหารสังกะสี ชามตราไก่ หลังจากนั้นจึงเดินทางไปพักแรมที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเดินทางตามโปรแกรมต่อไป