การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ประจำปี 2562

Post on 09 October 2018
by Super User
Hits: 427

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561เวลา 09.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย