จังหวัดเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Post on 22 October 2018
by Super User
Hits: 342

จังหวัดเลยเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ "จิตอาสาพัฒนาปลูก
และบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" มีนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจพนักงานราชการ
ลูกจ้าง และจิตอาสาจังหวัดเลยร่วมพิธี นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.ทสจ.เลย กล่าวว่า วันนี้ ข้าราชการ
ทหารตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และจิตอาสาจังหวัดเลย ได้มารวมตัวกัน เพื่อออกแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันทำกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทุกคนได้น้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของทั้งสองพระองค์ ที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติและในโอกาสเดียวกัน
ซึ่งตรงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จิตอาสาจังหวัดเลยจึงได้จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่(ศอญ.)กำหนด โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นรวงผึ้ง มะค่าโมง มะม่วง ป่าตะเคียนทอง สะเดาและหว้า จำนวน 910 ต้น

ขอบคุณภาพมุมสูงจาก คุณดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์