จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลยอย่างเป็นทางกาล

Post on 22 October 2018
by Super User
Hits: 507

วันนี้(14 ตุลาคม 2561) ที่แลนด์มาร์ค เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ บ้านหนองบง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวอำเภอภูเรือ และใกล้เคียงเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมากสำหรับงานพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าว
ในช่วงพิธีเปิดว่า งานนี้เปรียบเสมือนเปิดฤดูกาลท่องดที่ยวของจังหวัดเลย ซึ่งภูมิประเทศของจังหวัดเลย
ส่วนใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขาและสายน้ำทำให้จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ท้าทาย
พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส อาทิ ภูกระดึง อำเภอภูกระดึง ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน ภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย
ภูทอก ถนนคนเดินอำเภอเชียงคาน ภูลำดวน อำเภอปากชม ภูผาหนอง อำเภอนาแห้ว ภูลมโล อำเภอด่านซ้าย ภูเรือ ภูหลวง ภูโปก ภูบักได อำเภอภูเรือ เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นทั้ง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รถนำเที่ยว การขนส่งและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสามารถนำนักท่องเที่ยวมาจังหวัดเลยได้ปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน และก่อให้เกิดรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 3,700 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้แนะนำปฏิทินการท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ รวมถึงในปีนี้จังหวัดเลยอยากให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสถึงวิถีชุมชนไทเลยมากยิ่งขึ้น ฤดูกาลนี้จะมีการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเลยจำนวน 55 หมู่บ้านทั้ง 14 อำเภอ ซึ่งในส่วนของอำเภอภูเรือประกอบด้วย วิถีเกษตรบ้านนาขามป้อม ภูบักได
บ้านกลาง ภูโปก บ้านสำราญ ไฮตากแลนด์ผีบุ้งเต้า บ้านไฮตาก และปรอทยักษ์บ้านหนองบง ลดอุณหภูมิ ลดโลกร้อน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำการ์ดเสียบลงไปในเทอร์โมมิเตอร์น้ำแข็งจำลอง จากนั้นแสงอุณหภูมิที่ปรอทยักษ์ได้เปิดขึ้น และจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่
ซึ่งถือว่าเป็นเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ