จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

Post on 24 October 2018
by Super User
Hits: 636

จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย
(ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกกรมน้อมรำลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย อัยก
ารจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาน กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดเลย พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต จำนวน 57 รูป พิธีประกอบด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อย
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธาน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา กรวดน้ำ เสร็จแล้วพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต จากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธี
วางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
โดยมีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วางพวงมาลา ตามลำดับ เป็นเสร็จพิธี