จังหวัดเลย จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”อย่างสมพระเกียรติฯ

Post on 03 December 2018
by Super User
Hits: 457

จังหวัดเลย จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”อย่างสมพระเกียรติฯ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2661 เวลา 08.30 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติฯ
“Bike อุ่นไอรัก” พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 หัวหน้าส่วนราชการ
พี่น้องประชาชน ร่วมพ
ิธีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทาน
พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด พร้อมกัน
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออก
กำลังกาย และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม พสกนิกรชาวชาวจังหวัดเลย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงวิริยะ อุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัป
การ ด้วยพระเมตตา จนเป็นที่ประจักษ์ ปวงข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดเลย ต่างปราบปลื้มปิติยินดี และเป็น
สิริสวัสดิมงคล ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้อัญเชิญเสื้อยืดพระราชทานวางบนพาน ข้าราชการและประชาชนเข้ารับพระราชทานเสื้อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชุดละ 10 คน อย่างพร้อมเพรียง
และสมพระเกียรติฯ