จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

Post on 04 February 2019
by Super User
Hits: 418

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยนำโดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่างรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย,นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5วันนี้เวลา 7.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จากนั้นเวลา 8.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยทั้งสองพิธีจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดเลย ให้สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองประชาชนชาวจังหวัดเลยให้อยู่เย็นเป็นสุข และให้การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 40 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย