สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2562

Post on 26 February 2019
by Super User
Hits: 1037

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2562  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์
อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 28 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ และประชาชน ร่วมรับ - ส่งเสด็จฯในครั้งนี้
เมื่อเวลา 09.00 น. เช้าวันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น ณ โรงพยาบาลเลย
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายแพทย์ชุมนุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม ถวายสูจิบัตร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กราบบังคับทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย จากนั้นทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ “อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น” เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
นิทรรศการฯ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ จำนวน 3 ชุด และลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 
จากนั้นเวลา 09.55 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย และเวลา 13.50 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน นำความปราบปลื้มปิติแก่พสกนิกรที่เฝ้าฯรับเสด็จ