จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

Post on 05 April 2019
by Super User
Hits: 412

จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย
เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา” พร้อมมอบเกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด”วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว้าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชพลเรือนทุกสังกัด ร่วมพิธีฯ