นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

Post by Super User
on 04 February 2019
Hits: 325

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานด้านข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษา พร้อมขบวนนางรำร่วมหมื่นคน และขบวนศิลปวัฒนธรรม จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และขบวนจาก 14 อำเภอ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Post by Super User
on 05 November 2018
Hits: 444

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย จ.เลย ณ ลานจอดรถบรรทุกอ้อยบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย วันนี้สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา สรุปยอดของสมาชิกชาวไร่อ้อย และเพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนรับรู้ความเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับทิศทางระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบันและในอนาคต

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตและมอบแม่พันธุ์กระบือให้แก่เกษตรกรในโครงการฟาร์มกระบือทันสมัย(Buffalo Modern Farm) ณ ฟาร์มกระบือทันสมัย บ.นาโป่ง ม.5 ต.นาแขม อ.เมืองเลย ด้วยโครงการมูล

Post by Super User
on 15 November 2018
Hits: 431

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิต
และมอบแม่พันธุ์กระบือให้แก่เกษตรกรในโครงการฟาร์มกระบือทันสมัย(Buffalo Modern Farm)
ณ ฟาร์มกระบือทันสมัย บ.นาโป่ง ม.5 ต.นาแขม อ.เมืองเลย ด้วยโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล ได้ไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกร เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพ
ระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 5 โดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือก
เข้าโครงการ จำนวน 7 ราย ใน 4 จังหวัด ได้แก่สุรินทร์
1 ราย ศรีสะเกษ 2 ราย นครพนม 2 ราย และเลย 2 ราย
ซึ่งเกษตรกรจะได้รับแม่พันธ์กระบือจากการไถ่ชีวิตรายละ 8 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยง
และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เยี่ยมชมห้องผ่าตัดใหม่ทั้ง 8 ห้องของร.พ.เลย

Post by Super User
on 25 April 2019
Hits: 408

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เยี่ยมชมห้องผ่าตัดใหม่
ทั้ง 8 ห้องของร.พ.เลย และให้ขวัญกำลังใจ หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบิติหน้าที่ประจำ
ห้องผ่าตัดใหม่ทั้ง 8 ห้องขณะนี้ห้องผ่าตัดใหม่ของโรงพยาบาลเลยทั้ง 8 ห้อง มีความพร้อมเปิดใช้งาน
ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้ท่านผู้ว่าฯ ยังขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันสมทบเงินทุนสร้างห้องผ่าตัด
จนแล้วเสร็จพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

Post by Super User
on 19 August 2019
Hits: 492

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย”