ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองเลย จำนวน 5 โครงการ

Post by Super User
on 31 October 2018
Hits: 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองเลย จำนวน 5 โครงการ

Attachments:
Download this file (Par61_2970_30TU_K.pdf)Par61_2970_30TU_K.pdf[ ]198 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย

Post by Super User
on 30 October 2018
Hits: 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย

Attachments:
Download this file (Par61_2903_25TU_K.pdf)Par61_2903_25TU_K.pdf[ ]191 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสุขใจ-อุทยานกล้วยไม้

Post by Super User
on 07 November 2018
Hits: 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสุขใจ-อุทยานกล้วยไม้

Attachments:
Download this file (Par61_1912_6TUN_K.pdf)Par61_1912_6TUN_K.pdf[ ]285 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านซำไฮ หมู่ที่ 7 (11/01)

Post by Super User
on 29 October 2018
Hits: 11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านซำไฮ หมู่ที่ 7  (11/01)

Attachments:
Download this file (Par61_2450_24TU_K.pdf)Par61_2450_24TU_K.pdf[ ]257 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง

Post by Super User
on 30 October 2018
Hits: 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง

Attachments:
Download this file (Par61_2893_25TU_K.pdf)Par61_2893_25TU_K.pdf[ ]190 kB