ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4

Post by Super User
on 26 November 2018
Hits: 227

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4

Attachments:
Download this file (Par61_3232_23PO_Y.pdf)Par61_3232_23PO_Y.pdf[ ]185 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากแข้ง - บ้านหมันขาว

Post by Super User
on 16 November 2018
Hits: 183

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากแข้ง - บ้านหมันขาว

Attachments:
Download this file (Par61_617_12PO_Y.pdf)Par61_617_12PO_Y.pdf[ ]223 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคล (แยกถนนมลิวรรณ-ถนนสถลเชียงคาน)

Post by Super User
on 28 November 2018
Hits: 179

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคล (แยกถนนมลิวรรณ-ถนนสถลเชียงคาน)

Attachments:
Download this file (Par61_3281_27PO_Y.pdf)Par61_3281_27PO_Y.pdf[ ]189 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านซำไฮ หมู่ที่ 7 (11/01)

Post by Super User
on 29 October 2018
Hits: 281

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านซำไฮ หมู่ที่ 7  (11/01)

Attachments:
Download this file (Par61_2450_24TU_K.pdf)Par61_2450_24TU_K.pdf[ ]257 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่

Post by Super User
on 07 December 2018
Hits: 200

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่

Attachments:
Download this file (Par61_3318_30PO_Y.pdf)Par61_3318_30PO_Y.pdf[ ]186 kB