ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Post by Super User
on 03 January 2019
Hits: 317

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Attachments:
Download this file (Par61_01_2MO_K.pdf)Par61_01_2MO_K.pdf[ ]153 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านวังประทุม-เหล่าใหญ่ บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9

Post by Super User
on 04 February 2019
Hits: 169

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านวังประทุม-เหล่าใหญ่ บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9

Attachments:
Download this file (Par61_W86_1Kum_P.pdf)Par61_W86_1Kum_P.pdf[ ]226 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสุขใจ-อุทยานกล้วยไม้

Post by Super User
on 07 November 2018
Hits: 204

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสุขใจ-อุทยานกล้วยไม้

Attachments:
Download this file (Par61_1912_6TUN_K.pdf)Par61_1912_6TUN_K.pdf[ ]285 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างอำเภอหนองหิน - โคกผักหวาน

Post by Super User
on 14 November 2018
Hits: 217

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างอำเภอหนองหิน - โคกผักหวาน

Attachments:
Download this file (Par61_1934_12TUN_K.pdf)Par61_1934_12TUN_K.pdf[ ]269 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง

Post by Super User
on 30 October 2018
Hits: 290

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง

Attachments:
Download this file (Par61_2893_25TU_K.pdf)Par61_2893_25TU_K.pdf[ ]190 kB