ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำพาน บ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 11

Post by Super User
on 31 October 2018
Hits: 182

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำพาน บ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 11

Attachments:
Download this file (Par61_544_29TU_K.pdf)Par61_544_29TU_K.pdf[ ]227 kB

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.เลย เขต 3

Post by Super User
on 14 January 2019
Hits: 186

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.เลย เขต 3

Attachments:
Download this file (Par61_85_10MO_K.pdf)Par61_85_10MO_K.pdf[ ]191 kB

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Post by Super User
on 16 January 2019
Hits: 184

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Attachments:
Download this file (Par61_05_15MO_K.pdf)Par61_05_15MO_K.pdf[ ]107 kB

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Post by Super User
on 04 January 2019
Hits: 234

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Attachments:
Download this file (Par61_002_3MO_K.pdf)Par61_002_3MO_K.pdf[ ]102 kB

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ

Post by Super User
on 28 January 2019
Hits: 160

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ

Attachments:
Download this file (Par61_161_21MO_K.pdf)Par61_161_21MO_K.pdf[ ]174 kB