ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวด ฯ (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย

Post by Super User
on 24 December 2018
Hits: 296

ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวด ฯ (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย

Attachments:
Download this file (Par61_1881_21TUN_K.pdf)Par61_1881_21TUN_K.pdf[ ]258 kB

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

Post by Super User
on 14 January 2019
Hits: 271

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

Attachments:
Download this file (Par61_19_10MO_K.pdf)Par61_19_10MO_K.pdf[ ]155 kB

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Post by Super User
on 20 November 2018
Hits: 216

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Attachments:
Download this file (Par61_1709_16PO_Y.pdf)Par61_1709_16PO_Y.pdf[ ]162 kB

ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

Post by Super User
on 04 January 2019
Hits: 291

ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

Attachments:
Download this file (Par61_w171_27TUN_K.pdf)Par61_w171_27TUN_K.pdf[ ]168 kB

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานจังหวัดเลย

Post by Super User
on 10 January 2019
Hits: 185

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานจังหวัดเลย

Attachments:
Download this file (Par61_03_9MO_K.pdf)Par61_03_9MO_K.pdf[ ]111 kB