ประกวดราจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด

Post by Super User
on 19 December 2018
Hits: 213

ประกวดราจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด

Attachments:
Download this file (Par61_1837_17TUN_K.pdf)Par61_1837_17TUN_K.pdf[ ]253 kB

ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3

Post by Super User
on 14 January 2019
Hits: 221

ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3

Attachments:
Download this file (Par61_81_10MO_K.pdf)Par61_81_10MO_K.pdf[ ]202 kB

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามคำสั่งของกรมสรรพากร

Post by Super User
on 06 February 2019
Hits: 300

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามคำสั่งของกรมสรรพากร

Attachments:
Download this file (SOB61_597_1Kum_P.pdf)SOB61_597_1Kum_P.pdf[ ]179 kB

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามคำสั่งของกรมสรรพากร

Post by Super User
on 06 February 2019
Hits: 245

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามคำสั่งของกรมสรรพากร

Attachments:
Download this file (SOB61_588_1Kum_P.pdf)SOB61_588_1Kum_P.pdf[ ]193 kB

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 167 รายการ 191 ชิ้น ครั้งที่ 2

Post by Super User
on 08 January 2019
Hits: 1302

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 167 รายการ 191 ชิ้น ครั้งที่ 2

Attachments:
Download this file (Par61_5_2MO_K.pdf)Par61_5_2MO_K.pdf[ ]576 kB