คำสั่งจังหวัดเลยที่ ๓๓๘๘/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย

คำสั่งจังหวัดเลยที่ ๓๓๘๘/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย

Attachments:
Download this file (com-3388-2559.pdf)com-3388-2559.pdf[ ]6029 kB