ค่านิยมหลักจังหวัดเลย

Post by Super User
on 12 July 2018
Hits: 353

ค่านิยมหลักจังหวัดเลย

เอกสารประกอบการจัดตั้งศูนย์(ส่วนภูมิภาค)

Post by Super User
on 30 March 2018
Hits: 428

เอกสารประกอบการจัดตั้งศูนย์(ส่วนภูมิภาค)

Attachments:
Download this file (9(8) เรื่องที่ 3.pdf)9(8) เรื่องที่ 3.pdf[ ]166 kB
Download this file (9(8) เรื่องที่ 4.PDF)9(8) เรื่องที่ 4.PDF[ ]169 kB
Download this file (9(8) เรื่องที่ 5.PDF)9(8) เรื่องที่ 5.PDF[ ]335 kB
Download this file (9(8) เรื่องที่ 6.PDF)9(8) เรื่องที่ 6.PDF[ ]67 kB
Download this file (9(8) เรื่องที่ 7.pdf)9(8) เรื่องที่ 7.pdf[ ]97 kB
Download this file (pp พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร-การจัดตั้งศูนย์ (19-12-60).ppt)pp พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร-การจัดตั้งศูนย์ (19-12-60).ppt[ ]40995 kB
Download this file (การนำเอกสารเข้าสู่เว็บไซต์.ppt)การนำเอกสารเข้าสู่เว็บไซต์.ppt[ ]33964 kB
Download this file (ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (2017).pdf)ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (2017).pdf[ ]33277 kB
Download this file (คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf)คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf[ ]21128 kB
Download this file (คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์.pdf)คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์.pdf[ ]2963 kB
Download this file (ดัชนีรวม.doc)ดัชนีรวม.doc[ ]45 kB
Download this file (พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 60.pdf)พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 60.pdf[ ]286 kB
Download this file (เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์มาตรฐาน).doc)เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์มาตรฐาน).doc[ ]65 kB
Download this file (เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์มาตรฐาน).pdf)เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์มาตรฐาน).pdf[ ]167 kB
Download this file (เลย.PDF)เลย.PDF[ ]108 kB
Download this file (เลย1.PDF)เลย1.PDF[ ]294 kB
Download this file (แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ..pdf)แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ..pdf[ ]1538 kB