ลงทะเบียน

http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8449771.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5437712.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2651563.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/4525064.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7930735.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8193136.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62350619.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/48269313.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/60615211.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/79739412.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/68275629.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62683830.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/59646517.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/10924518.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/17233420.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/14665621.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/42553022.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/69918823.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/41488024.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/89557525.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/14794626.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/68372527.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/92313928.jpglink

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ช่วงเดือน 8 หากปีใดเป็นอธิกมาสก็จะเลื่อนไปเดือน 8 หลังมีกาแห่ผีตาโขนในงานบุญหลวง ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นการละเล่นผีตาโขน ในวันแรกจะมีพิธีแห่พระอุปคุตจากลำน้ำหมันมาที่วัดโพนชัย วันที่สองมีการแห่เข้าเมือง และผู้เล่นจะนำเครื่องผีตาโขนไปโยนทิ้งแม่น้ำหมันจากนั้นเวลค่ำจะมีการเทศน์มหาชาติถึง 13 กัณฑ์ อ่านต่อ

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1


เอกสารเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน
โดย กิตติพันธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.
เอกสารแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่2
โดย อารียพันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.

สรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
ร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ พ.ศ. 2561

การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของจังหวัด ด้วยวิธีบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเลย

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ดูนโยบายทั้งหมด...

 

 

Prev Next

จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน…

จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน THAILOEI 4.0 ด้าน เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Arts and Culture)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม วาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 ด้าน เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to arts and cult...

Administrator 13 พ.ย. 2017 Hits:10 ตุลาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วม ประชุมคณะทำงานด้าน "เลยเม…

จังหวัดเลยร่วม ประชุมคณะทำงานด้าน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) เ...

Administrator 13 พ.ย. 2017 Hits:16 ตุลาคม2560

Read more

จังหวัดเลยเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการค้…

จังหวัดเลยเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.30 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าจังหวัดเลยตามโค...

Administrator 13 พ.ย. 2017 Hits:11 ตุลาคม2560

Read more

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสา…

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย...

Administrator 25 ต.ค. 2017 Hits:38 ตุลาคม2560

Read more

พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรม…

พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.09 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ สถานศึกษา สมาคม ช...

Administrator 25 ต.ค. 2017 Hits:45 ตุลาคม2560

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการก่อส…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและเตาเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและเตาเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระป...

Administrator 12 ต.ค. 2017 Hits:89 ตุลาคม2560

Read more

การประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง…

การประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการเลย เป็นประธานประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม...

Administrator 12 ต.ค. 2017 Hits:30 ตุลาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมมอบอาหาร น้ำดื่มและยารักษา…

จังหวัดเลยร่วมมอบอาหาร น้ำดื่มและยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมมอบอาหาร น้ำดื่มและยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน หมู...

Administrator 12 ต.ค. 2017 Hits:43 ตุลาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประช…

จังหวัดเลยร่วมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันอาทิตย์ที่8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมมอบถุงยังชี...

Administrator 11 ต.ค. 2017 Hits:50 ตุลาคม2560

Read more

จังหวัดเลยเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน…

จังหวัดเลยเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอวังสะพุง นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ลงพื้นที่ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ สามแยกหน้าวัง สะพานศรีสองคราม ...

Administrator 11 ต.ค. 2017 Hits:59 ตุลาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมมอบถนนให้โรงเรียนบ้านนาแขม

จังหวัดเลยร่วมมอบถนนให้โรงเรียนบ้านนาแขม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบถนนให้โรงเรียนบ้านนาแขม อ.เมืองเลย ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และแขวงทางหลวงชนบท ในรูปแบบประชารัฐซึ่งเป็นถนนลาดยางผิวทางเคพซี...

Administrator 11 ต.ค. 2017 Hits:54 ตุลาคม2560

Read more

จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับพิธีถว…

จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย

    วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย และวิทยาลัย...

Administrator 11 ต.ค. 2017 Hits:52 ตุลาคม2560

Read more

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจใน…

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของพระชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.29 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของพระชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมศร...

Administrator 11 ต.ค. 2017 Hits:42 ตุลาคม2560

Read more

พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบ…

พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

วันพุธที่ 4ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 11 ต.ค. 2017 Hits:24 ตุลาคม2560

Read more

โครงการจัดอบรมพัฒนา ภาษาอังกฤษเพื่อการบร…

โครงการจัดอบรมพัฒนา ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว นายณรงศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงก...

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:60 กันยายน2560

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างข…

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:61 กันยายน2560

Read more

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน…

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:35 กันยายน2560

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและให้กำ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณสะพานบ้านนาเขิน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย โดยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ เช่น มทบ.28 กอ.รมน.จว.ลย โย...

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:66 กันยายน2560

Read more

การประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมม…

การประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว)

วันที่25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว) โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมความร่วม...

Administrator 12 ก.ย. 2017 Hits:79 สิงหาคม2560

Read more

จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพร…

จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.40 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระ...

Administrator 11 ก.ย. 2017 Hits:83 สิงหาคม 56

Read more

พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเม…

พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย นายสุรศักดิ์ บุดดา อัยการจังหวัดเลย นายณ...

Administrator 11 ก.ย. 2017 Hits:100 สิงหาคม 56

Read more

การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเร…

การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่9

วันที่24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่9 โดยมีท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไซยะบุลี นำคณะเข้าร่วมประชุมอย...

Administrator 05 ก.ย. 2017 Hits:59 สิงหาคม2560

Read more

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามของนาย…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 21 ส.ค. 2017 Hits:65 สิงหาคม2560

Read more

โครงการ กระทรวงการคลังรวมพลังประชารัฐขับ…

โครงการ กระทรวงการคลังรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเลยให้ยั่งยืน

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ กระทรวงการคลังรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเลยให้ยั่งยืน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Administrator 21 ส.ค. 2017 Hits:93 สิงหาคม2560

Read more

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา …

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ฝายห้วยน้ำหมาน(โครงการชลประทานเลย) ต.กุดป่อง อ.เมือง ...

Administrator 11 ส.ค. 2017 Hits:98 สิงหาคม2560

Read more

การประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไ…

การประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.) สัญจร ด้านลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่8 สิงหาคม 2560 เวลา 07.20 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.) สัญจร ด้านลาว ...

Administrator 11 ส.ค. 2017 Hits:82 สิงหาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความส…

จังหวัดเลยร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผบ.กกล.รส. รอง.ผอ.รมน.จว.(ท) และประช...

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:103 กรกฏาคม2560

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดคว…

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ : พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ : พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์การทำเกษ...

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:110 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร การพัฒนา…

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายก...

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:110 กรกฏาคม2560

Read more

งานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย"

งานแถลงข่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย" ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลกลางจังหวัดเลย

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:83 กรกฏาคม2560

Read more

งานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย"

งานแถลงข่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย" ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลกลางจังหวัดเลย

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:84 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย…

 พิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ท่านเชิดชัย สนั่นศรีสาคร) ในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมใบบ...

Administrator 18 ก.ค. 2017 Hits:123 กรกฏาคม2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ…

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย

Administrator 17 ก.ค. 2017 Hits:134 กรกฏาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และเครื…

จังหวัดเลยร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และเครื่องอุปโภค บริโภค  อำเภอท่าลี่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมมอบบ้านและเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนายอังค์กูร ระวังชาติ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพ...

Administrator 17 ก.ค. 2017 Hits:100 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ…

พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ วัดป่าโคกผาดำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

Administrator 17 ก.ค. 2017 Hits:103 กรกฏาคม2560

Read more

โครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูร…

โครงการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เขตร...

Administrator 14 ก.ค. 2017 Hits:72 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องใ…

พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ และกลุ่มพลังมวลชน วางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมยอดภู ว...

Administrator 14 ก.ค. 2017 Hits:78 กรกฏาคม2560

Read more

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร…

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร) ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และภริยา ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร) ครั้งที่ 7/2560 ณ ลานกีฬาเทศบาล ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Administrator 13 ก.ค. 2017 Hits:109 กรกฏาคม2560

Read more

กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน "หน่อไม้หวาน" …

กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา18.00น. ณ บริเวณถนนคนเดินเลาะเลย ด้านหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กลุ่มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน "หน่อไม้หวาน" จังหวัดเลย จัดกิจกรรม ลาน รู้-เรียน เปลี่ยนชีวิต Spark-U ปลุกใจเมือง โดยมี น...

Administrator 13 ก.ค. 2017 Hits:105 กรกฏาคม2560

Read more

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเ…

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวั...

Administrator 06 ก.ค. 2017 Hits:138 มิถุนายน2560

Read more

จังหวัดเลย แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประส…

จังหวัดเลย แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบ้านติ้ว

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผอ.ศูนย์ปภ.เขต ๑๔ อุดรธานี แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ...

Administrator 31 พ.ค. 2017 Hits:105 พฤษภาคม2560

Read more

จังหวัดเลยเปิดงานแข่งขันสาวไหม ระดับจังห…

จังหวัดเลยเปิดงานแข่งขันสาวไหม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานแข่งขันสาวไหม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย อำเภอวังสะพุง จ.เลย

Administrator 31 พ.ค. 2017 Hits:109 พฤษภาคม2560

Read more

การประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบท…

การประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธรูป ประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธรูป ประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนท...

Administrator 08 พ.ค. 2017 Hits:138 พฤษภาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่…

จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง(แก่งคุดคู้)อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Administrator 08 พ.ค. 2017 Hits:102 พฤษภาคม2560

Read more

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือ…

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานงานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานศาลเจ้าปู่ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Administrator 08 พ.ค. 2017 Hits:91 พฤษภาคม2560

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยในการรับฟังความคิดเห็น…

การประชุมกลุ่มย่อยในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธุ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท) และประชาชนจังหวัดเลย ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในการรับฟังคว...

Administrator 05 พ.ค. 2017 Hits:89 พฤษภาคม2560

Read more

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือ…

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานงานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานศาลเจ้าปู่ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Administrator 05 พ.ค. 2017 Hits:94 พฤษภาคม2560

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง 2 ฝั่งแม่น้ำโขงเลย-ลาว

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ท่านทวีเพชร อุลา รองหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสุดาพร คมทะวง ผู้แทนเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านคำผิว พรมมาหาน ...

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:116 เมษายน 2560

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเ…

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:100 เมษายน 2560

Read more

ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (P…

ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี และ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบ...

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:86 เมษายน 2560

Read more
จังหวัดเลย
1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Phitachon   
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 13:46 น.

1

 

 

ข่าวประกวดราคา
ข่าวสอบราคา
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนอื่น
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้188
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้218
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้550
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1336
mod_vvisit_counterเดือนนี้4617
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7724
mod_vvisit_counterทุกวัน454009

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.81.195.240
,
Today: พ.ย. 21, 2017

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ

«  พฤศจิกายน 2017  »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัดเลย