ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ช่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาปี2560

ช่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาปี2560

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (แบบกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านโนน หมู่ที่ 11 (03/05) Phitachon 88
82 ยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างของเทศบาลเมืองเลย จำนวน 3 โครงการ (03/04) Phitachon 93
83 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ (03/03) Phitachon 92
84 ยกเลิกประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยคะมะ - นายางเหนือ (03/02) Phitachon 74
85 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายปลาบ่า - หินสอ (03/01) Phitachon 73
86 ประกวดราคาจ้างพัฒนาและฟื้นฟูลำห้วยวังกอไผ่ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 (02/13) Phitachon 114
87 ประมูลจ้างซ่อมแซมถนน (ปูแอสฟัลท์ติก) สายบ้านห้วยเหล็ก - บ้านกกดู่ (02/12) Phitachon 81
88 ประมูลจ้างซ่อมแซมถนน (ปูแอสฟัลท์ติก) สายบ้านห้วยเหล็ก - บ้านกำพี้ (02/11) Phitachon 76
89 ประมูลจ้างซ่อมแซมถนน (ปูแอสฟัลท์ติก) สายบ้านตูบโกบ - บ้านกกดู่ (02/10) Phitachon 70
90 ประมูลจ้างเสริมผิวจราจรปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสายปลาบ่า-หินสอ (02/09) Phitachon 88
91 ยกเลิกประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเลิ้งนาลาน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 10 (02/08) Phitachon 89
92 ประกวดราคาจ้างพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยส้มจีน บ้านไร่พวย หมู่ที่ 4 (02/07) Phitachon 94
93 ประกวดราคาจ้างสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 6 บ่อ (02/06) Phitachon 87
94 ประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน หมู่ที่ 10 ต.ชัยพฤกษ์ (02/05) Phitachon 106
95 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแพห้วยกระทิง (ก่อสร้างห้องน้ำ) ครั้งที่ 2 (02/04) Phitachon 73
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองทอง - บ้านห้วยนา (02/03) Phitachon 88
97 ประกวดราคาซื้อคลิรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 1,442 ท่อ (02/02) Phitachon 72
98 ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 จำนวน 1,104 ตัน (02/01) Phitachon 78
99 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (01/14) Phitachon 275
100 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (01/13) Phitachon 83
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 5 จาก 6