ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
1


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 687/2556 Administrator 820
2 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 686/2556 Administrator 600
3 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 685/2556 Administrator 901
4 กฏบัตรอาเซียน Administrator 955
5 ความเป็นมาของอาเซียน Administrator 710
6 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน Administrator 866
7 ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร Administrator 924
8 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของข้าราชการจังหวัดเลย Administrator 1262
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน Administrator 3131
10 ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Administrator 1203
11 ความท้าทายของระบบราชการ : ระบบราชการกับการแข่งขันบนเวทีโลก Administrator 801
12 ประชาคมอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย Administrator 951
13 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย Administrator 778
14 ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Administrator 777
15 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน Administrator 754
16 ประเทศไทยกับอาเซียน Administrator 834
17 กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 Administrator 792
18 การค้าภายใต้กรอบ AFTA_Oct Administrator 615
19 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Administrator 671