ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าฯ วิโรจน์ มอบนโยบายอำเภอวังสะพุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 23:18 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร อปท.
และกำนัน ผญบ.ของอำเภอวังสะพุง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุงแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 23:23 น.