ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ยินดีต้อนรับ นายวิโจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2013 เวลา 23:41 น.

ยินดีต้อนรับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 13.30 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย