ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 10:08 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค.56 เวลา 09.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยได้มีกลุ่มราษฎรชาวไร่ข้าวโพด ในพื้นที่อำเภอปากชม อำเภอนาด้วง
และอำเภอเมืองเลย ประมาณ 1,000 คน  นำโดยนางนิสากร  แพร่ศิริวุฒิพงษ์  สจ. อ.ปากชม ยื่นข้อเรียกร้อง
ต่อรัฐบาล ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ลงไปพบ
และชี้แจงทำความเข้าใจ โดยแจ้งให้ทราบว่าจังหวัด
ได้ส่งเรื่องให้ รมว.พาณิชย์ ป.พาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน 
ทราบเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปแล้ว  กลุ่มชาวไร่พอใจ และแยกย้ายกลับ
เมื่อเวลา 12.00 น.แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 10:23 น.