ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะทำงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 16:45 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะทำงาน "เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ ๒" เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔