ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 22:25 น.

จังหวัดเลยจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช หน้าศาลากลางจังหวัดเลย 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประธานพิธีเปิดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ วางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมด้วย
นางวณี จิวะรังสรรค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สมาคม
ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ วางพวงมาลาและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ตามลำดับ


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:07 น.