ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจทำความดีถวายเสด็จพ่อ ร.๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 22:58 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตำรวจตรีศักดา วงค์วิริยานนท์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ร่วมใจทำความดีถวายเสด็จพ่อ ร.๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ในเขตเทศบาลเมืองเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:08 น.