ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร 04-11-56 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:33 น.


นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร IO (Information Operation) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๒