ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย จัดงาน "วันบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:27 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2556 วันที่ 14 พ.ย.56
เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:44 น.