ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยต้อนรับนายปรีขา เร่งสมบูรณ์. อดีตรัฐมนตรีว่าการประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งงระบบปี2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:13 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต้อนรับนายปรีขา เร่งสมบูรณ์. อดีตรัฐมนตรีว่าการประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งงระบบปี2557 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:47 น.