ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการสัมนาจัดเวทีสร้างสรรค์การขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:58 น.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โครงการสัมนาจัดเวทีสร้างสรรค์การขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ในวันที่ 21 พ.ย 56 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย