ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน อำเภอวังสะพุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 00:10 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.30 น.