ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 08 ธันวาคม 2013 เวลา 17:50 น.


จังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันที่๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง (วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 22:52 น.