ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 23:10 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย
ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 22:54 น.