ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุม กต.ตร. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 22:45 น.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน
การประชุม กต.ตร. ณ ห้องประชุม โอ เอ็น เค ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ซึ่งในกาประชุม ผวจ.เน้นให้ที่ประชุม
กวดขันเรื่อง การตรวจตรารถขนย้ายยางก้อนถ้วยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

76631330821...
Image Detail
76631334313...
Image Detail


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013 เวลา 00:14 น.