ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ต้อนรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป เมื่อวันอาทิตยืที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 22:02 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ iรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป เมื่อวันอาทิตยืที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
บริเวณถนนนกแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเลย กิจกรรมตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญตักบาตร พัฒนาศีลธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุข
ร่วมกันอย่างแท้จริง อาหารที่ได้จาก
การตักบาตรจะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ และช่วยเหลือผู็ประสบภัย

1509168_228...
Image Detail
999469_4638...
Image Detail
1525083_463...
Image Detail
946740_4638...
Image Detail
1530525_463...
Image Detail
1517606_463...
Image Detail
1526517_142...
Image Detail
1484234_463...
Image Detail
1499533_463...
Image Detail
944810_4638...
Image Detail
1515010_463...
Image Detail
1524202_142...
Image Detail
1538631_463...
Image Detail
1526913_463...
Image Detail
1003565_463...
Image Detail
1476003_228...
Image Detail
1526913_463...
Image Detail
1174638_463...
Image Detail
1477604_463...
Image Detail
1522075_463...
Image Detail
1529813_142...
Image Detail
734499_4638...
Image Detail
1505545_587...
Image Detail
995017_4638...
Image Detail
1476651_142...
Image Detail
993824_1427...
Image Detail
1521432_463...
Image Detail
995027_4638...
Image Detail
993815_4638...
Image Detail
1174590_463...
Image Detail
1488259_463...
Image Detail
1505006_463...
Image Detail
1492660_142...
Image Detail
532116_1427...
Image Detail
1471247_463...
Image Detail
1492716_142...
Image Detail
1512406_463...
Image Detail
1507532_142...
Image Detail
1491743_142...
Image Detail
960249_1427...
Image Detail
999938_4638...
Image Detail
1503858_142...
Image Detail
1507971_463...
Image Detail
1512742_463...
Image Detail
1476335_463...
Image Detail
1534333_228...
Image Detail
1484113_142...
Image Detail
1538859_463...
Image Detail
1530398_463...
Image Detail
1461259_142...
Image Detail
601632_4638...
Image Detail
1491610_463...
Image Detail
998468_4638...
Image Detail
947280_4638...
Image Detail
1507825_463...
Image Detail
1540348_142...
Image Detail
1497572_463...
Image Detail
1472075_142...
Image Detail
1538691_463...
Image Detail
1521591_463...
Image Detail
1461078_228...
Image Detail
1530603_463...
Image Detail
1475875_463...
Image Detail
1491616_463...
Image Detail
532138_4638...
Image Detail
947303_4638...
Image Detail
1525166_463...
Image Detail
1476177_463...
Image Detail
1472893_142...
Image Detail
1508534_228...
Image Detail
1486715_463...
Image Detail
1525122_142...
Image Detail
1476383_463...
Image Detail
1477475_463...
Image Detail
1526466_463...
Image Detail
64207_46381...
Image Detail
1538649_587...
Image Detail
1470051_463...
Image Detail
1456592_463...
Image Detail
1538915_463...
Image Detail
1505313_463...
Image Detail
1526528_463...
Image Detail
1531783_142...
Image Detail
944836_4638...
Image Detail
1518280_463...
Image Detail
579352_4638...
Image Detail
1512371_587...
Image Detail
996699_4638...
Image Detail
1477390_463...
Image Detail
1476201_463...
Image Detail
1536535_463...
Image Detail
1497594_463...
Image Detail
1503925_463...
Image Detail
1525315_463...
Image Detail
734498_4638...
Image Detail
1497539_463...
Image Detail
1497659_228...
Image Detail
1511386_463...
Image Detail
1475935_463...
Image Detail
1499493_463...
Image Detail

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:54 น.