ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาวร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 23:11 น.

นายวิโรจนื จิวะรังสรรค ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
และ นางปุณณภา ธนะจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพธีมอบผ้าห่มกันหนาวร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยเมื่อ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ml12
Image Detail
nh2
Image Detail
nh8
Image Detail
ml2
Image Detail
ml14
Image Detail
ml11
Image Detail
ml5
Image Detail
nh4
Image Detail
nh14
Image Detail
nh7
Image Detail
nh11
Image Detail
ml16
Image Detail
ml4
Image Detail
nh9
Image Detail
nh13
Image Detail
nh5
Image Detail
ml7
Image Detail
ml17
Image Detail
ml6
Image Detail
ml13
Image Detail
ml8
Image Detail
nh12
Image Detail
nh6
Image Detail
nh1
Image Detail
ml15
Image Detail
ml9
Image Detail
ml1
Image Detail
nh3
Image Detail
ml10
Image Detail
nh10
Image Detail
ml3
Image Detail

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:58 น.