ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยต้อนรับอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสมาตรวจราชการจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2013 เวลา 19:25 น.


เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดเลยให้การต้อนรับ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะ
ในโอกาสมาตรวจราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย และ ตรวจราชการอำเภอเมืองเลย ด่านซ้าย
และนาแห้ว ตามลำดับ 

1525184_477...
Image Detail
1513867_590...
Image Detail
1532127_477...
Image Detail
1512302_559...
Image Detail
1499659_559...
Image Detail
1527118_559...
Image Detail
1536670_560...
Image Detail
1549399_477...
Image Detail
1526657_560...
Image Detail
996095_5598...
Image Detail
1535729_477...
Image Detail
995005_5602...
Image Detail
1526518_560...
Image Detail
1486739_560...
Image Detail
1524816_559...
Image Detail
1459677_590...
Image Detail

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 16:03 น.