ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานแถงข่าวการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 11:02 น.

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย แถงข่าวการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ  สำนักงาน กกต.จังหวัดเลย