ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเอราวัณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 17:15 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลผาสามยอด จำนวน ๔๒๐ ราย
และตำบลทรัพย์ไพวัลย์ จำนวน ๒๐๐ ราย อำเภอเอราวัณ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเวลา ๑๐.๓๐ น. ตามลำดับ
ถือเป็นการข่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวของจังหวัดเลย