ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายศาลาบำเพ็ญกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 22:17 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลา ๒
เฉลิมชัย - อรนุช คุณานันท์ศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย