ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
รองผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดป้ายเหมืองหิน บริษัท ไจแอนท์ร็อค ๑๙๙๐ จำกัด อำเภอเอราวัณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 22:30 น.

เลย - “ไจแอนท์ร็อค ๑๙๙๐” ทุ่มเงินกว่า ๓๐๐ ล้านบาท เปิดเหมืองหินที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย หลังได้รับอนุญาตประทานบัตรเป็นเวลา
๒๕ ปี เชื่อตลอดอายุสัมปทานเกิดเม็ดเงินมหาศาลกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมดึงมวลชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันนี้ ๑๒ ม.ค.๕๗
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดป้ายเหมืองหิน บริษัท ไจแอนท์ร็อค ๑๙๙๐ จำกัด 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๘
บ้านพรประเสริฐ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย เป็นเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมหินปูน ก่อสร้างตามประทานบัตรเลขที่
๓๒๘๒๗/๑๖๐๑๔ บนพื้นที่
๒๗๗ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา อายุประทานบัตร ๒๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ - ๑ เมษายน ๒๕๘๑ 
ได้ด้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้แรงงานในพื้นที่ร้อยละ ๘๐ เป็นเหมืองหินใต้ดิน การประทานบัตรเป็นที่ดินโฉนดทั้งหมดกว่า ๕๐๐ ไร่
มูลค่าเงินลงทุน ๓๐๐ ล้านบาท โดยมีนายณรงค์ กองกัลยา เป็นกรรมการผู้จัดการ   โดยเปิดเผยว่า กิจการเหมืองหินดังกล่าวเริ่มดำเนินการมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ บนเนื้อที่กว่า ๕๐๐ ไร่ ผ่านการการประชาคมจากผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ตามขั้นตอนกฎหมาย จึงยื่นขอประทานบัตร
โดยได้รับอนุญาต ๒๕ ปี มีสินแร่ประมาณ ๖๗ ล้านตัน บริษัท ไจแอนท์ร็อค ๑๙๙๐ จำกัด ได้ทำพันธสัญญากับชุมชนทุกชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโรงงานอย่างมีส่วนร่วม ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานการดูแลชุมชน จัดให้มีกองทุนประจำหมู่บ้าน
บริษัทได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนทุกหมู่บ้าน ทั้งสามารถสร้างงานในชุมชนท้องถิ่นร้อยละ ๘๐ กำลังผลิต ๖๐๐ ตัน/ชั่วโมง หรือ ๖,๐๐๐ ตัน/วัน
มูลค่าประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท ในระยะ ๒๕ ปี
 ทั้งนี้ เมื่อหมดอายุประทานบัตร ที่ดินบริเวณนี้จะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ที่สมบูรณ์แบบให้แก่ชุมชน
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ส่วนเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาผลกระทบได้แน่นอน ใช้งบประมาณหลายล้านบาทเพื่อ
ปลูกต้นไม้ภายใน และล้อมรอบโรงงาน ตลอดจนตามถนน พร้อมเข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีเขียว” เพื่อจะทำให้โรงงานอยู่คู่กับชุมชน เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นทั้งภาษี และการจ้างแรงงาน