ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาปฏิบัติพระราชกิจ ในพื้นที่จังหวัดเลย เปิดตึกสกลมหาสังฆปรินายก ๑๖ โรงพยาบาลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 มกราคม 2014 เวลา 14:38 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมีหมายกำหนดการเสด็จไปเปิดตึกสกลมหาสังฆปรินายก ๑๖ โรงพยาบาลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย