ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
รวมใจไทเลยช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014 เวลา 16:53 น.


นายวิโรจน์ จิวะรังสรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รับมอบเงินจากนายชัยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๗ (รวมใจไทเลยช่วยกาชาด)  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย