ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014 เวลา 17:00 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย