ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยและเหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมพิธีมอบเครื่องกันหนาวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:27 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบเครื่องกันหนาวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหัวแก่ง
โรงเรียนบ้านแก่งมี้ โรงเรียนบ้านนาบอน และโรงเรียนบ้านโพน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย