ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:59 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอวังสะพุง
ร่วมพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ซึ่งสร้างมอบให้แก่เด็กหญิงเบญจวรรณ สมสุข เด็กหญิงกตัญญู เมื่อวันที่
๒๑ มกราคม เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ บ้านเลขที่ ๓๔๒ หมู่ ๘ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย