ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงาเว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ ๑๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2014 เวลา 14:29 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราขการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย
ครั้งที่ ๑๔  เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมภายในงานมีการชิมข้าวจี่ ข้าวแดกงา และมีมหรสพและภาพยนตร์ฟรีตลอดงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย